Privacyverklaring

Privacyverklaring Esther schrijft

Jouw privacy is belangrijk. In ieder contact, digitaal of persoonlijk, zal ik mijn uiterste best doen om jouw gegevens te beschermen. In principe verwerk ik jouw persoonsgegevens alleen voor rechtstreekse correspondentie en facturering. Kan het beter, laat het me dan weten.

Over Esther schrijft

Esther schrijft is de naam waaronder Esther Nagtegaal handelt als freelance copywriter, tekstschrijver, reclamemaker, conceptbedenker, (co)auteur, ghostwriter, (eind)redacteur en schrijftrainer in Tilburg.
Mijn website-adres is https://estherschrijft.nl.

Welke persoonlijke gegevens ik verzamel en waarom

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Bankrekeningnummer

Esther schrijft verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Voor het afhandelen van jouw betaling,
– Om je te kunnen bellen of e-mailen als dat nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren,
– Om je te informeren over wijzigingen van diensten en producten,
– Om goederen en diensten bij je af te leveren.
Esther schrijft verwerkt ook persoonsgegevens als ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals in het geval van een belastingaangifte.

Gegevens van personen jonger dan 16 jaar

Mijn website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Het is alleen voor mij niet mogelijk om te controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Om te voorkomen dat er gegevens over kinderen jonger dan die leeftijd verzameld worden zonder ouderlijke toestemming, is het raadzaam voor ouders om betrokken te blijven bij de online activiteiten van hun kinderen. Ben je ervan overtuigd dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met met mij via esther@estherschrijft.nl, dan verwijder ik die informatie onmiddellijk.

Esther schrijft gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

Windows 10 en Office-producten zoals Word, Excel en Outlook, een virusscanner (AVG Internet Security).

Cookies, of vergelijkbare technieken, die ik gebruik

De website van Esther schrijft gebruikt geen cookies.

Ingesloten inhoud van andere websites

Berichten op deze website kunnen ingesloten (embedded) inhoud bevatten van andere websites zoals video’s, afbeeldingen en berichten. Deze inhoud gedraagt zich exact hetzelfde als op de bronwebsite. Dat betekent dat die data over jou kan verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die website.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om de toestemming die je gegeven hebt voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Esther schrijft. Je hebt ook het  recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou heb in een computerbestand naar jou of een andere door jou genoemde organisatie te sturen.

Met wie ik jouw data deel

Esther schrijft deelt jouw gegevens alleen met derden vanuit een wettelijk, administratieve of belastingtechnische verplichting (administratiekantoor, belastingdienst).

Delen van persoonsgegevens met derden

Esther schrijft verkoopt jouw gegevens nooit aan derden. Ik verstrek ze alleen aan anderen als dat noodzakelijk is voor de uitvoering van mijn overeenkomst met jou of om te voldoen aan mij wettelijke verplichtingen. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in mijn opdracht, sluit ik een verwerkersovereenkomst die de beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens waarborgt. Esther schrijft blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar

Esther schrijft bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Ik bewaar jouw naam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres en bankrekeningnummer voor de door de belastingdienst wettelijk verplichte termijn van minimaal 7 jaar.

Je kunt een verzoek tot het inzien, corrigeren, verwijderen en overdragen van je persoonsgegevens sturen naar esther@estherschrijft.nl. Hetzelfde geldt voor een verzoek tot intrekken van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens. Stuur, als bewijs dat het verzoek door jouzelf gedaan is, een kopie mee van je identiteitsbewijs mee. Maak ter bescherming van je privacy de pasfoto, de machine readable zone (MRZ, de strook met nummers onderaan het paspoort), het paspoortnummer en het burgerservicenummer (BSN) onleesbaar. Ik reageer zo snel mogelijk, uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek .