Privacybeleid

Jouw privacy bij Esther schrijft

Jouw privacy is belangrijk. In ieder contact, of dat digitaal is of persoonlijk, zal ik mijn uiterste best doen om jouw gegevens te beschermen. In principe verwerk ik jouw persoonsgegevens alleen voor rechtstreekse correspondentie en facturering. Kan het beter, laat het me dan weten.

Dit ben ik:

Esther schrijft, freelance copywriter, tekstschrijver, reclamemaker, conceptbedenker, (co)auteur, ghostwriter en schrijftrainer in Tilburg.
Mijn website-adres is: https://estherschrijft.nl. Mijn website plaatst geen cookies. Niet voor marketing, niet voor een goede werkende website. Geen.

Welke persoonlijke gegevens ik verzamel en waarom

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk

Mijn website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via esther@estherschrijft.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk

Esther schrijft verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Voor het afhandelen van jouw betaling,
– Om je te kunnen bellen of e-mailen als dat nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren,
– Om je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten,
– Om goederen en diensten bij je af te leveren.
Esther schrijft verwerkt ook persoonsgegevens als ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals in het geval van een belastingaangifte.

Esther schrijft gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

Windows 10 en Office-producten zoals Word, Excel en Outlook.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die ik gebruik

De website van Esther schrijft gebruikt geen cookies.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Esther schrijft en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Met wie ik jouw data deel

Esther schrijft deelt jouw gegevens alleen met derden vanuit een wettelijk, administratieve of belastingtechnische verplichting (administratiekantoor, belastingdienst).

Delen van persoonsgegevens met derden

Esther schrijft verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van mijn overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in mijn opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Esther schrijft blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar

Esther schrijft bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Ik bewaar jouw naam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres en bankrekeningnummer voor de door de belastingdienst wettelijk verplichte termijn van minimaal 7 jaar.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar esther@estherschrijft.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek .